NEST-NL

Home

Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat nachtwerk een effect kan hebben op de gezondheid. Het is echter nog onvoldoende duidelijk welke (biologische) mechanismen betrokken zijn. Onderzoekers van de Universiteit Utrecht zullen een kortdurend onderzoek uitvoeren onder verpleegkundigen en verzorgenden, om de gezondheidseffecten van nachtwerk verder in kaart te brengen. De inzichten uit NEST-NL, zoals de onderzoeksstudie heet, helpen de onderzoekers om interventiestrategieën te ontwikkelen die in de toekomst de gezondheidseffecten van nachtwerk kunnen minimaliseren.

NIEUWS: Wij zijn recent begonnen met de werving van deelnemers buiten de Nightingale studie. Bent u een vrouwelijke verpleegkundige of verzorgende die nog niet heeft meegedaan aan NEST-NL? Heeft u interesse om deel te nemen aan NEST-NL? Dan kunt u zich aanmelden via het inschrijfformulier.
Bent u zelf geen verpleegkundige of verzorgende, of heeft u eerder meegedaan aan NEST-NL? Maar kent u wel vrouwelijke verpleegkundige of verzorgenden die nog niet mee hebben gedaan? Stuur ze dan vooral door naar onze website. Wij kunnen altijd meer deelnemers gebruiken.