NEST-NL

Home

Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat nachtwerk een effect kan hebben op de gezondheid. Het is echter nog onvoldoende duidelijk welke (biologische) mechanismen betrokken zijn. Onderzoekers van de Universiteit Utrecht zullen een kortdurend onderzoek uitvoeren onder verpleegkundigen en verzorgenden, om de gezondheidseffecten van nachtwerk verder in kaart te brengen. De inzichten uit NEST-NL, zoals de onderzoeksstudie heet, helpen de onderzoekers om interventiestrategieën te ontwikkelen die in de toekomst de gezondheidseffecten van nachtwerk kunnen minimaliseren.

NIEUWS: De aanmeldingen voor NEST-NL zijn inmiddels gestopt. Indien u meegedaan hebt aan NEST-NL, willen wij u hartelijk bedanken voor uw bijdrage.